KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Adremium s.c Agnieszka i Tomasz Olbromscy  z siedzibą w Radomiu, przy ul. Zegara Słonecznego 3 lok.22 , email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (Administrator)

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przygotowania dla Państwa bezpłatnej wyceny oraz w przypadku skorzystania z naszych usług dla celów realizacji tłumaczenia. Pozyskane dane mogą być przekazywane tłumaczom świadczącym usługi na rzecz Adrem Biuro Tłumaczeń s.c.. Podstawą przetwarzania danych jest udzielona przez Państwa zgoda. W przypadku nawiązania współpracy, podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenie parlamentu europejskiego i rady (ue) 2016/679, tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, jaką stanowi świadczenie na rzecz Państwa usług tłumaczeniowych przez firmę Adrem Biuro Tłumaczeń s.c.

 

  • Dane osobowe (zarówno Klienta jak i osób trzecich, które mogą znaleźć się w tekstach przekazanych do wyceny i tłumaczenia) są przetwarzane w celach i w zakresie związanym z realizacją usługi.
  • Dane osobowe przetwarzane są w celu: udzielania odpowiedzi na zapytania ofertowe przesłane za pośrednictwem formularza kontaktowego lub poczty elektronicznej oraz do dalszego kontaktu. Dane te przetwarzane są  w celu wykonania zawartych umów o świadczenie usług w zakresie tłumaczeń. Dane osobowe w szczególności są przetwarzane w celu: odpowiedzi na złożone zapytanie o usługę, kontaktu z klientem w związku ze świadczoną usługą, wyceny usługi na podstawie przesłanego zapytania, świadczenia usługi (wykonania tłumaczenia), wystawienia rachunku lub faktury, wysłania dokumentów za pośrednictwem operatora pocztowego lub firmy kurierskiej, spełnienia obowiązków wynikających z przepisów podatkowych, rachunkowych i kontroli przez organy publiczne, prowadzenia repertorium tłumacza przysięgłego (zgodnie z art. 17 ust. 2 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego z 25.10.2014 z późn. zmianami).
  • Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne ale  niezbędne do świadczenia usługi.
  • Odbiorcami danych osobowych mogą być pracownicy, zleceniobiorcy, podwykonawcy i inne osoby zatrudnione lub współpracujące z Administratorem; biura rachunkowe współpracujące z Administratorem; kancelarie prawne współpracujące z Administratorem; podmioty świadczące usługi informatyczne na rzecz Administratora, w tym w szczególności usługi hostingu stron internetowych i usługi poczty e-mail; podmioty świadczące usługi marketingowe na rzecz Administratora; podmioty uczestniczące w dokonywaniu rozliczeń, w tym dostawcy systemów.

  • Dane osobowe są przechowywane przynajmniej przez okres wymagany prawnie do celów podatkowych, rachunkowych i kontroli przez organy publiczne.
  • Klientowi przysługuje prawo do dostępu, sprostowania, usunięcia i ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do przeniesienia danych do innego administratora oraz prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Klient ma również prawo złożyć skargę do organu nadzorczego, jeśli uzna, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem.